У Нишу одржан семинар о примени мисаоних експеримената у настави

У Нишу одржан семинар о примени мисаоних експеримената у настави

У сарадњи са Центром за стручно усавршавање у Нишу, Центар за промоцију науке реализовао је стручни семинар за усавршавање наставника o примени мисаоних експеримената у настави. Обука за 22 наставника нишких средњих и основних школа одржана је у понедељак15априла, у просторијама Центра за стручно усавршавање у Нишу.

Kако аутори овог програма за обуку наставника истичу, „мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања“.

Аутори и реализатори семинара су проф. др Машан Богдановски са Филозофског факултета Универзитета у Београду и Иван Умељић, руководилац Сектора за издаваштво у Центру за промоцију науке.

Акредитовани стручни програм за усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“ заведен је у каталогу Завода за унапређење образовања и васпитања под каталошким бројем 693. Компетенција коју предложени програм развија је К2 (Компетенције наставника за поучавање и учење).

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Детаљније информације можете пронаћи на посебној интернет страници семинара „Примена мисаоних експеримената у настави“.

Остале активности