Данас смо се бавили питањем где станује моћ. На ово питање покушавају да одговоре бројне науке, социологија, психологија, филозофија итд. Све те науке користимо у данашњим задацима. Покушајте да сазнате како да моћ користимо за добробит великог броја људи.