Данас смо из угла антроплогије, биологије и психологије истраживали животиње и њихов однос према људима. 
Будимо веома пажљиви у данашњим истраживачким задацима и направимо нове градове по мери животиња.