Наслеђе еманципације: оснаживање Ромкиња кроз изградњу мрежа солидарности (HEROINE)

Наслеђе еманципације: оснаживање Ромкиња кроз изградњу мрежа солидарности (HEROINE)

Heritage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity (HEROINES) 

Пројекат се фокусира на еманципацију Ромкиња у Србији, препознајући ограничења у досадашњим истраживањима. Осмишљен је као колаборативна пракса, која истиче партнерство са заједницом кроз примену партиципативног методолошког алата мапирања заједнице. Ова истраживачка платформа доприноси реализацији циљева кроз следеће аспекте:

–           Методологија мапирања заједнице: основно истраживачко оруђе које активно укључује Ромкиње у процес прикупљања грађе, омогућавајући да се њихови гласови и перспективе чују, као и да оне имају кључну улогу у процесу доношења одлука кроз читав процес, тако заобилазећи ограничења узрокована традиционалним приступом „одозго надоле“.

–           Холистички приступ: мапирано наслеђе еманципације, кроз које ће Ромкиње показати своју снагу, резилијентност и достигнућа, биће видљиво у наративном, уметничком и дигиталном формату: 1) форми публикације, 2) мобилне изложбе, и 3) у форми која ће обезбедити дигиталну трансмисију модела еманципације Ромкиња у Србији.

–           Креирање модела за оснаживање заједница: примена методологије мапирања заједнице омогућава да се тај приступ искористи и у адресирању сличних истраживачких проблема у маргинализованим заједницама, што ће бити омогућено креирањем Приручника за мапирање заједнице, који у будућности може бити коришћен у сврху побољшања квалитета прикупљених података.

 

 

Носилац пројекта:
Етнографски Институт САНУ

 

Партнери на пројекту:
Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Бибија – ромски женски центар

Остале активности