Почетак пројекта RETHINK

Почетак пројекта RETHINK

У Холандији одржан први радни састанак пројекта RETHINK, на коме Центар за промоцију науке учествује као један од партнера

 

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на првом радном састанку конзорцијума пројекта RETHINK у месту Koундeкeрк aн дeн Риjн у Холандији. Домаћин радног састанка одржаног 14. фебруара 2019. године био je Атена Институт, Универзитета Врије у Амстердаму, који је и координатор пројекта, a састанак је био посвећен дефинисању полазних тачака и смерница за имплементацију пројекта RETHINK, који се финансира кроз европски програм ХОРИЗОНТ 2020.

Циљ RETHINK проjекта је нови угао гледања и унапређење научне комуникациjе, уз превазилажење баријера и неједнакости када је реч о односу науке и друштва кроз истраживања и иновације (R&I). Један од циљева је и увођење нових начина обуке за све учеснике у научној комуникацији, укључуjући блогере и комуникаторе који користе друштвене медиjе.

Улога Центра за промоциjу науке у пројекту је прикупљање података који се односе на истраживање (еко)система научне комуникације, одређивање улога и активности научних комуникатора, спровођење експеримената са приступима у различитим контекстима, спровођење истраживања за заинтересоване стране (R&I) о томе које структуре могу бити укључене у комуникацију са друштвом, препознавање препрека и могућности за отварање нових пракси, развој и тестирање стратегија нових пракси, сакупљање и анализа примера добрих пракси.

Поред Центра за промоцију науке, партнери на пројекту који траје  36 месеци су: ECSITE – ASSOCIATION EUROPEENNE DES EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES, UWE – UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, BRISTOL, Велика Британија, ZU – ZEPPELIN UNIVERSITAT GGMBH, Немачка, SML – S.I.S.S.A. MEDIALAB SRL, DBT – FONDEN TEKNOLOGIRADET, DANISH BOARD OF TECHNOLOGY FOUNDATION, Данска.

 

 

 

Остале активности