ЦПН у Барселони

ЦПН у Барселони

Као део мреже COST, ЦПН је координатор програма Родност, наука, технологија и околина (GenderSTE) за Србију[:]

У Барселони је 20. марта одржан радни састанак GenderSTE акције у оквиру Европске сарадње у науци и технологији (COST) на ком је као координатор за Србију учествовао Центар за промоцију науке.

COST (European Cooperation in Science and Technology) је једна од највећих платформи за подршку и сарадњу са научницима и истраживачима у читавој Европи. Као део FP7 програма, COST финансијски подржава истраживачке пројекте под називом COST акције. У оквиру ових акција учествују државне и приватне институције, универзитети, представници индустрије, малa и средњa предузећа у циљу заједничког развијања идеја, размене и преношења знања у оквиру свих научних дисциплина.

GenderSTE акција је једна од активности COST-a и представља мрежу утицајних људи, стручњака и стручњакиња који су посвећени промовисању једнаке заступљености жена и њиховом бољем интегрисању у истраживачкој и иновационој делатности.

Један од главних задатака GenderSTE је преношење знања из области развоја градова, транспорта, енергије и климатских промена. Чланови GenderSTE су, као и у читавој COST кооперацији, државне институције, приватне организације, истраживачки центри, универзитети, мала и средња предузећа из преко тридесет земаља из Европе и света.

На овогодишњем GenderSTE састанку присуствовало је око 40 учесника и учесница из различитих образовних и привредних сектора из целе Европе. На састанку је прецизиран овогодишњи програм који обухвата радионице, радне групе, научне мисије, тренинге и конференције, а чији је циљ интеграција родних позиција у науци и технологији и то кроз промовисање жена научница унутар институција и њиховог већег укључивања у родно иновативне пројекте истраживања и технолошког развоја. Прве активности групе биће видљиве на пројектима који ће бити реализовани у току ове године у Хелсинкију, Бриселу и на Кипру.

Истражите више о ЦПН у Бриселу.

Истражите више о ЦПН у ЕУ програму COMENIUS.

 

Остале активности