RRI Tools у Црној Гори

RRI Tools у Црној Гори

У Колашину у Црној Гори 30. и 31. маја одржан је тренинг у оквиру пројекта Одговорно истраживање и иновације[:]

IMG_1976У оквиру пројекта Сет алата за одговорно истраживање и иновације (RRI Tools-Responsible Research and Innovation), у периоду од 30-31. маја, у Колашину, RRI Tools тренери из Центра за промоцију науке су, у сарадњи са Министарством науке Црне Горе, одржали тренинг о одговорном истраживању и иновацијама. Тренинг у Колашину био је први у низу тренинга које ће ЦПН, као координатор за југоисточну Европу, организовати у земљама у региону до краја 2016. године.

У тренингу је учествовало преко 30 представника научноистраживачких установа, значајних научних пројеката, државних установа из области научног образовања и цивилног сектора. Окупљени представници су закључили да је имплементација РРИ принципа у истраживању и иновацијама потребна ради веће ефикасности и одрживости свих иницијатива, како на националном, тако и на међународном нивоу.

IMG_1975

Као један од највећих проблема идентификована је недовољна умреженост различитих научно-истраживачких институција, и недостатак адекватне комуникације научне заједнице према образованој заједици, креаторима политика и широј јавности.

Тренинг је завршен договором ученсика о формирању неформална мрежа за Одговорно истраживање и иновације у Црној Гори, која ће наставити да ради на ширењу идеја и принципа Одговорног истраживања и иновација.

IMG_2000

Остале активности