06.05.2021
ЦПН на конференцији „Aктуeлнoсти у oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Србиje“

Прeтхoднa гoдинa дoнeлa je низ изaзoвa нa свим нивoимa oбрaзoвaњa. Прeлaзaк нa oнлajн нaстaву у шкoлaмa зaхтeвao je oд прeдaвaчa брзу трaнсфoрмaциjу и прилaгoђaвaњe jeднoм сaсвим другaчиjeм виду нaстaвe. (више…)

Даље
05.05.2021
Састанак SCIENTIX амбасадора Србије

Центар за промоцију науке наставља своју дугогодишњу сарадњу са Scientix-oм, највећом и најзначајнијом европском мрежом за СТЕМ образовање (STEM - science, technology, engineering, mathematics). (више…)

Даље
05.05.2021
Завршен Јавни позив ЦПН-а

Јавни позив за подношење пријава за финанасијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2021. години завршен је 29. априла. Конкурс је отворен 6 априла и објављен на страници Центра...

Даље
23.04.2021
Разговор о програму Хоризонт Европа

Делегација Европске уније у Србији, уз подршку националне Привредне коморе, организовала је 22. априла први вебинар посвећен новом ЕУ оквирном програму за науку и истраживања – Хоризонт Европа (више…)

Даље
21.04.2021
Глобални самит пројекта RRING

Дводневни виртуелни самит представио је кључне закључке и резултате пројекта RRING фокусираног на глобалну мрежу актера у широком спектру друштвено одговорне науке (више…)

Даље
15.04.2021
АИ Лаб – успешне приче: Србија у програму Креативна Европа 2014-2020.

Деск Креативна Европа Србија изабрао је да представи пројекат Центра за промоцију науке Европска лабораторија вештачке интелигенције кроз видео серијал Успешне приче - Србија у програму Креативна Европа 2014-2020. (више…)

Даље
12.04.2021
Промоција Јавног позива 2021.

Уз позив за учешће у Јавном позиву за 2021. годину организовали смо представљање и консултације за ауторе пројеката како би што успешније осмислили своју пријаву (више…)

Даље
31.03.2021
Први национални извештај на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима

Република Србија је, уз техничку подршку Центра и под окриљем пројекта RRING, припремила и предала први национални извештај на Унескове Препоруке о науци и научним истраживачима (више…)

Даље
25.03.2021
Научна комуникација, партиципација, приповедање и уметност

Након серија индивидуалних консултација које је Центар за промоцију науке спровео са научним клубовима широм Србије 3. марта 2021. године одржан је и последњи сусрет на вебинару у оквиру SySTEM2020...

Даље
20.03.2021
ЦПН на конференцији Универзитета у Ђирони

Универзитет у Ђирони, Шпанија, организовао је, од 15. до 25. марта 2021, виртуелну конференцију посвећену Циљевима одрживог развоја, и постојећим и потенцијалним везама науке и друштва (више…)

Даље
10.03.2021
РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА ODYSSEY У ШАПЦУ

У четвртак, 25. фебруара, ЦПН је уз подршку Центра за стручно усавршавање у Шапцу организовао обуку за наставнике средњих школа о примени оксфордске дебате у настави СТЕМ предмета. (више…)

Даље
09.03.2021
Завршен зимски виртуелни ДНК

Зимски Дечји научни камп, који је ове године поново окупио децу у активном научном програму, завршен је у недељу, 27. фебруара. Овогодишњи камп су поново заједно организовали Центар за промоцију...

Даље