Бројеви

Бројеви

БРОЈЕВИ

Изложбе

12-30. мај 2015

У оквиру Маја месеца математике, ЦПН је отворио изложбу Бројеви, коју је пратило истоимено издање, инспирисано њиховој историји и значењу. На изложби је 25 дизајнера представило своје радове инспирисане важним бројевима као што су √2 или π.

Реализација: ЦПН, МИ САНУ

Остале активности