Час математике у ЦПН

Час математике у ЦПН

Више од 40 наставника математике из школа широм Србиjе учествовало jе на семинару Центра за промоциjу науке

Семинар за наставнике математике, на ком се говорило о методици, иновациjама у ваннаставним активностима и редовноj настави, као и мотивациjи за бављење математиком и другим темама, одржан jе у петак, 23. марта, у просториjама Центра за промоциjу науке.

Више од 40 наставника математике из читаве Србиjе упознало се са досадашњим активностима Центра за промоциjу науке, а затим су слушали предавања и дискутовали на поменуте теме. Говорило се, између осталог, и о томе како пронаћи изворе информациjа из науке и математике на интернету и како ученицима на занимљив начин представити статистику као алатку за анализу математичких проблема.

На семинару jе било речи и о проjекту „Маj месец математике“, низу популаризаторских манифестациjа коjе Центар за промоциjу науке организуjе са Математичким институтом Српске академиjе наука и уметности током читавог маjа. Наставници су већином били врло заинтересовани да се укључе у ову манифестациjу, тако што би организовали радионице, изложбе или друге активности у школи у коjоj раде, уз подршку Центра за промоциjу науке.

Jедна од тема о коjоj се прилично дискутовало jе мотивациjа – мотивациjа ученика да се више баве математиком, али и мотивациjа наставника да укључе иновативне методе у своj рад и што више анимираjу ђаке и заинтересуjу их за математику.

На краjу, наставници су и сами учествовали у радионици на коjоj су правили калеидоскоп користећи математичке принципе – ово jе jедно од искустава коjе ће директно моћи да пренесу своjим ученицима.

Остале активности