ЦПН на ECSA 2024 конференцији у Бечу

ЦПН на ECSA 2024 конференцији у Бечу

На конференцији ECSA 2024, одржаној у Бечу, од 3. до 6. априла, др Бојан Кениг је испред Центра за промоцију науке представио први отворени позив за финансирање пројеката грађанских научих истраживања у Србији, кроз презентацију под називом Empowering Citizen Science: Serbia’s First Open Call for Citizen Science Projects.

У оквиру ове презентације представљени су пионирски напори Србије у подстицању колаборативног истраживања између грађана и научних истраживача, означавајући значајну прекретницу као прву иницијативу те врсте у региону Западног Балкана.

Отворени позив, који је водио Центар за промоцију науке под покровитељством Министарства науке, технолошког развоја и иновација, имао је за циљ да пружи структурисану подршку грађанским научним иницијативама. Позив је подстакао пројекте који су усклађени са циљевима одрживог развоја Уједињених нација (SDG), промовишући иновативне и партиципативне приступе за решавање друштвених изазова.

Одговор на позив обухватио је 127 поднетих предлога пројеката, и истакао вољу научне заједнице и грађана да се укључе у истраживачку сарадњу. Шест одабраних пројеката, са темама у распону од биодиверзитета и наука о животној средини до јавног здравља, представљају пример разноликог и утицајног потенцијала грађанских научних истраживања у Србији.

Учешће ЦПН-а на конференцији ECSA 2024 представљало је одличну платформу за дељење ових достигнућа, као и прилику за стицање нових знања од глобалне заједнице грађанских научних истраживања. Посвећени смо наставку ових подухвата и подстицању инклузивнијих и утицајнијих истраживачких пројеката у будућности.

Извор фотографија: ECSA

Остале активности