Радни састанак пројекта FASIH у Ријеци и на Цресу

Радни састанак пројекта FASIH у Ријеци и на Цресу

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на трећем радном састанку пројекта FASIH, одржаном од 24. до 27. марта 2024. у Ријеци и на Цресу.

Пројекат настоји да савремене моделе ревалоризације и ревитализације индустријског наслеђа, уз коришћење иновативних дигиталних алата, повеже са темама одрживости, заштите животне средине и технолошког развоја, сада и у посматраном временском периоду. Један од циљева је промоција вредности културног, научног и индустријског наслеђа, значајних за нове генерације корисника културних и научних садржаја. Поред општих пројектних тема и активности, састанак је био фокусиран на почетак треће фазе пројекта, на чијем се почетку расписује јавни позив за продукцију девет интердисциплинарних, дигиталних радова посвећених индустријском наслеђу.

FASIH (Future Art and Science Industrial Heritage) је први пројекат Програма Креативна Европа којим руководи Центар за промоцију науке, уз учешће још 5 партнера из Словеније, Хрватске и Србије. Поред руковођења пројектом, Центар води и радни пакет за комуникацију и дисеминацију пројектних резултата.

Остале активности