ЦПН на састанку конзорцијума пројекта ODYSSEY у Естонији

ЦПН на састанку конзорцијума пројекта ODYSSEY у Естонији

Трећи састанак конзорцијума пројекта ODYSSEY (Erasmus+ КА2) одржан је од 11. до 13. јула у главном граду Естоније, Талину.

Тим поводом, представници Центра, Иван Умељић и Марија Мершник, присуствовали су радним састанцима на којима су анализиране спроведене активности реализоване у припремној фази пројекта. Осим тога, дефинисани су агенда и активности које треба спровести у наредној, тест-фази пројекта, а највећа пажња посвећена је начинима организовања школских такмичења у дебатовању као и вежбању суђења, које обухвата различите параметре за оцењивање квалитета наступа дебатних тимова. Предстaвници Центра приказали су радне верзије образовних пакете за ученике и наставнике, као и нацрт документа о добрим праксама пројекта, чију припрему координира Центар за промоцију науке. Састанак је одржан у просторијама естонског партнера на пројекту, научног центра Energia Avastuskeskus у Талину.

У пројекту ODYSSEY (Erasmus+ КА2) учествују партнери из четири државе: Институт за геофизику Пољске академије наука (Пољска), Центар за промоцију науке (Србија), Центар за откривање енергије (Естонија) и Хеленски институт за проучавање реторике и комуникације (Грчка). Пројектом ODYSSEY руководи партнер из Пољске, а улогу координатора у Србији обавља Центар за промоцију науке. Овај пројекат, који финансира Европска комисија кроз програм Erasmus+, отпочео је у октобру 2018. године и траје до марта 2021. године.

Идеја која стоји у основи пројекта ODYSSEY јесте да се кроз неговање реторичких вештина подржава развој критичког мишљења код ученика, да се они оспособе за коришћење различитих извора сазнања, као и за проверу њихове веродостојности, уз истицање значаја грађанског васпитања и ширење толеранције и демократских вредности.

Остале активности