ЦПН-ов семинар у Смедереву

ЦПН-ов семинар у Смедереву

У суботу, 3. новембра, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву, реализован је ЦПН-ов семинар за стручно усавршавање наставника под називом „Примена мисаоних експеримената у настави“[:]

Misaoni eksperimenti SD2

Центар за промоцију науке је ове године по први пут акредитовао један програм за стручно усавршавање наставника, који је у складу са мисијом и основном делатношћу Центра – а то је научна комуникација у најширем спектру. Програм стручног усавршавања под називом „Примена мисаоних експеримената у настави“ посвећен је комуникацији и предавању научних садржаја, али, овога пута, у контексту образовања, односно наставе.

Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Аутори и реализатори овог програма за стручно усавршавање, др Машан Богдановски и Иван Умељић, упознали су присутне наставнике са применом мисаоних експеримената у настави разних предмета, као и са начинима на које они могу да се искористе као ефикасно средство код различитих метода предавања и усвајања градива, нарочито приликом учвршћивања и ретенције знања. Кроз излагање инспиративних мисаоних експеримената као што су  „Лајбницова машина“, „Мери, бриљантни научник за науку о бојама“, „Нејгелов слепи миш“ „Кинеска соба“, „Вео незнања“, „Гавагаи“, „Нозиков Вилт Чемберлен“ и многих других, предавачи су представили њихов потенцијал за иновирање у разним сферама наставе, образовања и васпитања.

Семинару је присуствовало 30 наставника основних и средњих школа из Смедерева и околине..

Наредни ЦПН-ов семинар за стручно усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“ одржаће се 15. децембра у организацији Центра за стручно усавршавање у Кикинди.

Више детаља о семинару можете пронаћи на посебној интернет страници.

Misaoni eksperimenti SD

Остале активности