ЦПН у новој COST акцији

ЦПН у новој COST акцији

ЦПН се укључио у још једну активност са циљем да прошири научну писменост у Србији, пре свега у области еволуционе биологије[:]

cost

Тим Центра за промоцију науке прикључио се још једној COST акцији. EuroScitizen – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans тежи томе да повећа научну писменост у Србији, пре свега у области еволуционе биологије. Поред ЦПН-а, у акцији учествују тимови из укупно 30 земаља. Ова активност започета је у септембру 2018, а траје све до септембра 2022. године.

Проблем нивоа научне писмености посебно је уочљив последњих година. У европским и светским оквирима суочавамо се са озбиљним изазовом – упркос прокламованом поверењу у науку, у јавности су све очигледнији ширење и прихватање псеудонаучних ставова, као и релативизација научних резултата и користи науке за друштво. Неспремност једног дела јавности да из понуђеног обиља информација критички издвоји веродостојне, научно утемељене и оне заиста корисне, у великој мери је последица непознавања научних механизама.

Научна писменост у области еволуције изузетно је значајна када је реч о тумачењу информација, разумевању проблема и доношењу одлука о друштвено важним темама као што су климатске промене, еволуција резистенције на антибиотике и пестициде, безбедност хране или очување биодиверзитета.

EuroScitizen подразумева укључивање и координисани рад различитих група – истраживача у еволуционој биологији, стручњака у музејима и научним центрима, научних едукатора и комуникатора, и других. План је да се удруживањем истраживачког и образовно-комуникацијског искуства различитих актера направи модел који ће подстаћи научну писменост у области еволуционе биологије, а која може бити примењива и у другим научним областима. Део задатака односи се и на повећање учешћа истраживача у овој активности.

Тим ЦПН-а ће се ангажовати на подстицању писмености у области еволуционе биологије, као модела за научну писменост, на различитим нивоима и у различитим старосним групама, од млађег узраста до трећег доба, а посебно међу школском децом, с обзиром на вишегодишње радионичарско искуство.

Остале активности