ЦПН пројекти представљени на ФОН-у у Београду

ЦПН пројекти представљени на ФОН-у у Београду

Факултет организационих наука Универзитета у Београду организовао је 11. маја 2023. инфо дан пројеката и сарадњи, на коме је учествовао и Центар за промоцију науке.

Факултет организационих наука (ФОН) је, на иницијативу продекана за научноистраживачки рад, проф. др Вељка Јеремића, започео серију јавних догађаја са циљем упознавања партнерских и стручних организација, па и шире јавности, са истраживањима и пројектима који се тренутно спроводе на факултету. Истовремено, ово је и прилика за истраживаче са ФОН-а да стекну увид у активности које реализују партнерске организације и екстерни сарадници.

Највећи број представљених пројеката финансиран је кроз различите програме националног Фонда за науку, на којима су истраживачи са ФОН-а ангажовани као руководиоци или сарадници. У питању су национални истраживачки пројекти подржани кроз програме ПРОМИС и ИДЕЈЕ, као и они у домену вештачке интелигенције.

Фото: ФОН

Захваљујући постојећој сарадњи и заједничким активностима, Центар за промоцију науке је позван да представи селекцију својих међународних пројеката и мрежа. Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, фокус је ставио на активности посвећене разматрању утицаја савремених технологија на друштво, јавне делатности и сервисе, и повезивање уметности и науке, кроз више пројеката подржаних кроз програме Хоризонт Европа и Креативна Европа. Представљени су, такође, и пројекти усмерени на климатска истраживања и сервисе, укључивање грађана у климатске акције, и подршку и развој образовних и школских програма у домену климатских промена.

Остале активности