Презентација LESTO пројекта на CUC 2023

Презентација LESTO пројекта на CUC 2023

Демо-верзија платформе која се развија у оквиру Eразмус+ пројекта LESTO, на којем је Центар за промоцију науке један од партнера, презентована је од 26-28. априла у оквиру конференције CUC 2023.

CARNET-ова конференција CUC 2023 под називом „Ера дигиталне зрелости“ посвећена је обeлежавању завршетка пројекта е-Школе, чија је реализација започела 2015. године. Пројекат је својим целовитим приступом примени модерне технологије, дигиталних садржаја и подршке омогућио једнаке прилике за образовање свих ученика. Осим што је реч „зрелост“ у средишту пројекта е-Школе због концепта дигиталне зрелости, њоме се наглашава оспособљеност, оснаженост и опредељеност за даља деловања школа у подручју примене дигиталних технологија.

Циљ ове конференције је да се сви релевантни актери образовно-васпитног процеса из основних и средњих школа подстакну да наставе с целоживотним учењем, оснажују своје компетенције, примењују иновативне праксе у свом раду, учине наставу приступачном и инклузивном за све ученике, уводе иновације и активно користе технологије будућности.

LESTO пројекат природно доприноси овим циљевима с обзиром на то да се у оквиру пројекта развија онлајн платформа помоћу које наставници и ученици могу да спроводе експерименте на даљину. У овом Еразмус+ пројекту поред Центра за промоцију науке учествују партнери из Турске, Белгије и Португала. Један од циљева пројекта је да финална верзија платформе буде употребљива у оквиру образовних система широм Европе. У финалној верзији платформе садржај ће бити доступан на енглеском, српском, португалском, француском и турском језику.

Учесници и организатори конференција CUC 2023 имали су прилику да се упознају са раном верзијом платформе кроз један пример сценарија учења о времену и алатима помоћу којих меримо време. Платформа пружа интерактивно образовно искуство кроз различите модуле у оквиру самог процеса учења, где је поред текстуалног садржаја могуће учествовати у кратким квизовима, интераговати за дигиталним садржајем и спроводити експерименте уз корак-по-корак објашњења у кућним условима. Финална верзија платформе ће покрити више од десет сценарија учења за основношколски узраст у различитим областима природних наука, при чему ће ученици ову платформу моћи да користе како самостално тако и уз пратњу наставника и/или родитеља. Уз саму платформу биће обезбеђена упутства за ученике и за наставнике који би желели да суделују у овом образовном процесу на даљину.

Остале активности