ЦПН у Љубљани

ЦПН у Љубљани

У оквиру пројекта SATORIЦПН присуствовао радним састанцима и радионицама у Љубљани[:]

LjubljanaDunjaWedam

Представници Центра за промоцију науке присуствовали су 31. јануара и 1. фебруара радионицама и радним састанцима организованим у склопу пројекта SATORI (енгл: Stakeholders Аcting Тogether on the Еthical Impact Аssessment of Research and Innovation). Радионице су биле организоване као део радних пакета седам и осам, а теме су биле потенцијал за стандардизацију предложеног оквира за процену  етичког утицаја истраживања и иновација као и наслеђе пројекта и повезивање са другим сличним и релевантним пројектима. Сви радни задаци су успешно реализовани.

Састанци су одржани у просторијама Истраживачког центра академије наука и уметности Словеније.

Остале активности