Старт пројекта Creations

Старт пројекта Creations

На Универзитету Бајројт у Немачкој, након првог радног састанка покренут трогодишњи пројекат CREATIONS на коме је ЦПН један од партнера[:]

bayreut

Првим радним састанком који је одржан на Универзитету Бајројт у истоименом граду у Немачкој, званично је почела реализација трогодишњег пројекта CREATIONS на коме је Центар за промоцију науке један од шеснаест партнера.

Учешће ЦПН-а на пројекту који је финансиран кроз програм Хоризонт 2020 Европске комисије укључује имплементацију пројекта у нашој земљи, као и координирање  у раду и вођењу интернет сајта пројекта.

Основни циљ пројекта CREATIONS сумиран је у самом поднаслову који гласи Развијање проактивне научне учионице. Развој једне такве научне учионице остварује се се кроз такозвани IBSE (Inquiry Based Science Education) педагошки оквир који обухвата учење увиђањем.

Посебан акценат је стављен ка директно повезивање образовног система и великих научних институција на националном и паневропском нивоу, примарно преко ЦЕРН-а. Специфична вредност пројекта је управо стварање неформалне мреже наставника, едукатора и уметника који ће бити амбасадори самог концепта пројекта.

Пројекат CREATIONS је под свој кров окупио угледне институције, универзитете, асоцијације и институте који се баве науком. Поред Универзитета Бајројт који предводи пројекат и ЦПН-а, на пројекту учествује још 9 европских земаља- Швајцајрска, Шпанија, Велика Британија, Грчка, Норвешка, Финска, Малта, Француска и Шведска.

Посебно је занимљиво нагласити да се овај пројекат са својим скупом активности  ослања на пројекат  CREAT-IT, који је посвећен имплементацији креативних стратегија унутар формалне наставе природних наука а који је ЦПН са партнерима успешно реализовао у претходном периоду.

Остале активности