CREAT-IT у Атини

CREAT-IT у Атини

На завршној конференцији у Атини, 9. и 10. октобра 2015. године, приказани резултати пројекта CREAT-IT на коме је ЦПН био један од партнера

[:]

atina

Двогодишњи пројекат CREAT-IT, на коме је Центар за промоцију науке био један од седам иницијалних партнера, представљен је на завршној конференцији у Атини, 9. и 10. октобра 2015. године. Представници ЦПН-а, чији је пројектни задатак био евалуација и развијање квалитета, говорили су о резултатима у имплементацији добрих пракси у оквиру пројекта.

На завршној конференцији окупили су се наставници основних и средњих школа, професионалци са универзитета и научних института, доносиоци одлука и представници државних институциjа. Такође, на конференцији су присутни и представници цивилног сектора, уметници, истраживачи и поjединци чврсто посвећени унапређењу образовног система и примени креативних решења у пракси.

Пројекат пуног назива Имплементација креативних стратегија у настави природних наука је европски пројекат из програма Коменијус. Основни циљ је био да се код наставника природних наука развију нове вештине и нове идеје које би им омогућиле да интегришу уметност, музику и друштвене мреже у своју наставу.

CREAT-IT  пројекат су чинила  три основна модула – Научна опера, Научно позориште и Научни кафе за младе кроз које су наставници природих наука у основним и средњим школама унапређивали своје постојеће вештите али и стицали нове.

Преко посебно развијене платформе за потребе овог пројекта наставници природних наука су имали прилику да науче нове методолошке приступе али и да упоредо развијају своје дигиталне компетенције и успоставе сарадњу како са колегама из своје бранше широм Европе тако и са колегама из других професија који су такође учествовали у пројекту.

Конципиран кроз IBSE ( Inquiry Based Science Education) педагошки оквир, који подразумева учење увиђањем, CREAT-IT  пројекат је предводник нових методолошких праваца који се стављају на располагање наставницима са циљем да се образовање на глобалном нивоу учини квалитетнијим.

Истражите више о пројекту CREAT-IT

Истражите више о порталу CREAT-IT

Остале активности