Staff

Dr Marjana Brkićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
Danijela VučićevićStručni saradnik za programske aktivnosti
Marina KostićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
Vladimir CicvaraStručni saradnik
Anđela MrđaSaradnica
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Petar PanjkovićSistem administrator
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove
Predrag DavidovićSaradnik za realizacijuprogramskih sadržaja i izradu eksponata
Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Radovan DrčaSavetnik za logistiku i tehničke poslove
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata