Staff

Dr Marko Krstićv.d. direktora
Dobrivoje Lale ErićRukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju
Ivan UmeljićRukovodilac Sektora za izdavaštvo i medijsku produkciju
dr Tanja AdnađevićRukovodilac Sektora za programske aktivnosti
Slobodan JevtićRukovodilac Sektora za pravne, finansijske i opšte poslove
Marina KostićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Darije JanoševićSavetnik za marketinške i poslove prodaje
Ljiljana IlićSavetnik za saradnju sa medijima
Ivana SmolovićSavetnik za lektorske poslove
Slobodan Jovanović
dr Julija BalaStručni saradnik
Mirjana PanićSavetnik za finansijske i opšte poslove
Ana KlobučarViši savetnik za produkciju i organizaciju programskih sadržaja
Boris KlobučarSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
dr Bojan KenigSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Vladimir CicvaraStručni saradnik
Anđela MrđaSaradnica
Slavica DukovićSavetnik za poslove saradnje sa naučnoistraživačkim organizacijama
Petar PanjkovićSistem administrator
Emilija AndrejevićReferent za administrativne poslove
Marjana BrkićStručni saradnik
Predrag DavidovićSaradnik za realizacijuprogramskih sadržaja i izradu eksponata
Petar LauševićSavetnik za poslove međunarodne saradnje
Radovan DrčaSavetnik za logistiku i tehničke poslove
Ivana Nikolićnovinar
Đorđe PetrovićNaučni novinar
Jelena JoksimovićStručni saradnik
Mihailo SlovićReferent za tehničke poslove
Mirjana UtvićSaradnik za realizaciju programskih sadržaja i izradu eksponata
Danijela VučićevićStručni saradnik za programske aktivnosti