27.11.2019
ЈН 11 /19 Предмет јавне набавке је куповина електричне енергије

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Измена конкурсне документације

Continue Reading
27.11.2019
ЈН 10 /19 Предмет јавне набавке су услуге штампање књига, брошура и проспеката

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Continue Reading
27.11.2019
ЈН 9 /19 Предмет јавне набавке су услуге туристичке агенције

      Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору. Партија 1 Обавештење о закљученом уговору. Партија 2

Continue Reading