29.01.2024
ОСТАТИ ИЛИ ОТИЋИ – идентификација миграторних намера становништва на руралним просторима (RurSITU)

STAY OR LEAVE - spotlight on migration intentions In The rUral areas (RurSITU)   Пројекат се односи  на сагледавање намера и мотива сеоског становништва за останак или напуштање руралних простора....

Даље
29.01.2024
Негујмо везу са земљиштем: оснаживање пољопривредника и младих као грађана научника за праћење здравља земљишта и биодиверзитета

Cultivating Soil Connectivity: Empowering Farmers and Youth Community as Citizen Scientists to Monitor Soil Health and Biodiversity https://cuvarizemljista.com/ У Србији је евидентан недостатак интегрисаног и систематског праћења квалитета земљишта, као...

Даље
29.01.2024
Пионирски приступ обликовању одрживе будућности енергетски неутралног и ресурсно ефикасног пречишћавања отпадних вода у Србији кроз грађанску кокреацију

Citizen co-creation: shaping a sustainable future of wastewater treatment in Serbia by pioneering energy-neutral & zero-waste approach Графички апстракт пројекта Тим пројекта   У бројним локалним заједницама у Србији грађани...

Даље
29.01.2024
Превенција и искорењивање дијабетичних хроничних рана – грађани прискачу у помоћ

Diabetic chronic wounds prevention and eradication – patients come to the rescue Презентација пројекта У Србији има приближно 700.000 људи са дијабетесом, а око 375.000 случајева је недијагностиковано. Хроничне ране...

Даље
29.01.2024
Наслеђе еманципације: оснаживање Ромкиња кроз изградњу мрежа солидарности (HEROINE)

Heritage of Emancipation: Empowering Roma Women through Networks of Solidarity (HEROINES)  Пројекат се фокусира на еманципацију Ромкиња у Србији, препознајући ограничења у досадашњим истраживањима. Осмишљен је као колаборативна пракса, која...

Даље
29.01.2024
Процена екосистемских услуга Рибничке клисуре (Западна Србија) кроз грађанску науку

Ecosystem services assessment of Ribnica Gorge (Western Serbia) through citizen science  Овај пројекат има за циљ процену екосистемских услуга шире околине Споменика природе „Рибница“ (Западна Србија, општина Мионица) користећи приступ...

Даље