Финансијски водич за Хоризонт 2020

Финансијски водич за Хоризонт 2020

Објављен водич за финансијско управљање на пројектима у оквиру програма Хоризонт 2020

У оквиру COST акције BESTPRAC објављен је водич за финансијско управљање на пројектима у оквиру програма Хоризонт 2020. BESTPRAC је мрежа административног, финансијског и правног особља у оквиру универзитета и истраживачких институција које пружају подршку пројектима који су финансирани из средстава Европске уније. Групе из којих је састављена мрежа покривају различита питања из области финансија, права и администрације, са циљем размене знања и искустава, развоја добрих пракси и повећања обима ефикасности у области истраживачке администрације. Водич можете пронаћи на линку.

BESTPRAC је COST акција која окупља појединце из 37 земаља широм Европе. Основана је са циљем даље професионализације рада административног, финансијског и правног особља на пројектима који се финансирају из европских фондова у домену науке и образовања, с посебним нагласком на Хоризонту 2020. Представница Центра за промоцију науке у овој акцији је Марина Костић која координира финансијским и административним учешћем Центра у међународним пројектима.

Остале активности