Јавни конкурс за директора

Јавни конкурс за директора

Јавни конкурс за избор директора/ке Центра за промоцију науке затворен је 29. маја 2015. године. Управни одбор разматра пристигле пријаве.[:]

uzvicnik

Управни одбор Центра за промоцију науке на основу члана 27г, став 10, Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“, бр 110/2005, 50/2006 и 18/2010)

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора/ке Центра за промоцију науке

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат/киња треба да испуњава и следеће услове:

  • завршене дипломске академске студије;
  • радно искуство од најмање 5 година;
  • доказане организационе и управљачке способности.

Кандидат/киња треба да достави следећу документацију:

  • Пријаву на конкурс;
  • Мотивационо писмо (до 3000 карактера са размацима);
  • Професионалну биографију;
  • Уверење о држављанству;
  • Оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању на студијама II степена, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године;
  • Доказ о радном искуству;
  • Предлог програма рада Центра за промоцију науке.

Пријава са документацијом подноси се писаним путем (препорученом поштом или лично), са назнаком „За јавни конкурс за избор директора/ке“, на адресу: Центар за промоцију науке, Макензијева 24, 11000 Београд.

Рок за подношење пријава је 29. мај 2015. године, до 16 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Остале активности