Javni konkurs za direktora

Javni konkurs za direktora

Javni konkurs za izbor direktora/ke Centra za promociju nauke zatvoren je 29. maja 2015. godine. Upravni odbor razmatra pristigle prijave.[:]

uzvicnik

Upravni odbor Centra za promociju nauke na osnovu člana 27g, stav 10, Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br 110/2005, 50/2006 i 18/2010)

raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor direktora/ke Centra za promociju nauke

Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat/kinja treba da ispunjava i sledeće uslove:

  • završene diplomske akademske studije;
  • radno iskustvo od najmanje 5 godina;
  • dokazane organizacione i upravljačke sposobnosti.

Kandidat/kinja treba da dostavi sledeću dokumentaciju:

  • Prijavu na konkurs;
  • Motivaciono pismo (do 3000 karaktera sa razmacima);
  • Profesionalnu biografiju;
  • Uverenje o državljanstvu;
  • Overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju na studijama II stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine;
  • Dokaz o radnom iskustvu;
  • Predlog programa rada Centra za promociju nauke.

Prijava sa dokumentacijom podnosi se pisanim putem (preporučenom poštom ili lično), sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora/ke“, na adresu: Centar za promociju nauke, Makenzijeva 24, 11000 Beograd.

Rok za podnošenje prijava je 29. maj 2015. godine, do 16 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Ostale aktivnosti