Јавни позив за категорију 5

Јавни позив за категорију 5

Отворен је Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке за категорију 5 у 2017. години[:]

objavaa

Центар за промоцију науке позива сва заинтересована научна, научно-стручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације да поднесу своје пријаве за реализацију пројеката промоције и популаризације науке и технике из категорије 5, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2017. години. Позив је отворен од 3.11. 2017. до 1.12.2017. године, у 17 часова.

У оквиру Категорије 5, за коју се расписује Јавни позив, биће финансирана израда експоната који ће се реализовати у парковима науке по задатом идејном решењу.

Намена и висина средстава

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије. Овим путем Центар пружа подршку разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације. Циљ Јавног позива је и да се афирмише доступност знања у отвореном простору, путем научнопопуларних експоната, како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 2.200.000,00 динара, односно оквирно 200.000,00 динара за сваки од градова у којима се већ налази, или ће се налазити Парк науке.

Право учешћа, начин и рок пријављивања

Право учешћа, у складу са Правилником, имају сва научна, научно-стручна друштва, школе, удружења и друге организације, односно правна лица чији се циљеви остварују у функцији унапређења научноистраживачког рада или промоције и популаризације науке и технике. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

Пријаве се подносе електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра:www.prijave.cpn.rs.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Позив је отворен од 3.11. 2017. до 1.12.2017. године, до 17 часова.

Доношење одлуке

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће. Пријава и пројектна апликација ће бити оцењиване по четири појединачна критеријума са оценом од 0 до 5:

1.     Начин извођења: врсте материјала, начин решења појединих проблема у функционисању експоната, потребе за одржавањем експоната;

2.     Цена извођења: укупна цена са свим трошковима;

3.     Рок извођења: рок за израду и постављање експоната;

4.     Референце: референце извођача и чланова тима.

Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по Јавном позиву биће објављена 04.12.2017. године на интернет страници Центра:www.prijave.cpn.rs.

Због великог притиска на самом крају конкурсног рока, Центар за промоцију науке не гарантује стабилност система током последњих 48 сати пријављивања и саветује да се пријаве попуњавају и подносе благовремено.

Центар задржава право да не додели финансијска средства, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: (011)24 00 260

Истражите више о условима конкурса.

Остале активности