Metahousing

Metahousing

Metahousing

Изложбе

10-29. новембар 2012.

Изложба Милоша Спасића о архитектури Београда од праисторије до данас, одржана у сарадњи ЦПН и Музеја града Београда.

Реализатор: ЦПН, Музеј града Београда

Истражите више

Остале активности