Мој задатак

Мој задатак

МОЈ ЗАДАТАК

Редовни програми

Мај 2016 – данас

Иницијатива да се омасови решавање математичких задатака кроз колективну, медијску акцију решавања дневног или месечног задатка

Реализација: ЦПН Сектор за продукцију

Истражите више

Остале активности