Moj zadatak

Moj zadatak

MOJ ZADATAK

Redovni programi

Maj 2016 – danas

Inicijativa da se omasovi rešavanje matematičkih zadataka kroz kolektivnu, medijsku akciju rešavanja dnevnog ili mesečnog zadatka

Realizacija: CPN Sektor za produkciju

Istražite više

Ostale aktivnosti