Наставак сарадње ЦПН-а са мрежом Scientix

Наставак сарадње ЦПН-а са мрежом Scientix

Првим радним састанком одржаним у виртуелном окружењу, 29. октобра, званично је почео четврти циклус пројекта, а њиме и други мандат ЦПН-а као националне контакт тачке Scientix мреже за Србију

Центар за промоцију науке наставља своју дугогодишњу сарадњу са Scientix-oм, највећом и најзначајнијом европском мрежом за STEM образовање (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Scientix је мрежа која на нивоу целе Европе промовише и подржава међусобну срадњу између STEM наставника, истраживача у образовању, креатора образовних политика и доносиоца одлука и осталих професионалаца у области образовања (http://www.scientix.eu/home). Првим радним састанком одржаним у виртуелном окружењу, 29. октобра, званично је почео четврти циклус пројекта, а њиме и други мандат ЦПН-а као националне контакт тачке Scientix мреже за Србију.

ЦПН ће у трајању овог мандата, до краја 2022. године, бити центар окупљања STEM наставника пружајући им прилику за професионални развој, размену искустава и идеја, дајући подршку за даљу сарадњу и унапређивање како формалног такао и неформалног STEM образовања, и повезивање локалних иницијатива са активностима на националном и европским нивоу. Осим наведеног, улога ЦПН-а као националне контакт тачке биће и сарадња са надлежним министарством на унапређењу STEM наставе у школама. Прва активност Центра биће окупљање Scientix амбасадора Србије – изабраних наставника STEM предмета, који ће у својим школама и градовима бити представници Scientix мреже.

Остале активности