Next-Lab радионица

Next-Lab радионица

У Научном клубу у Београду, 23. августа одржана је Next-Lab радионица за наставнике.[:]20180823_125521 (1)

У Научном клубу у Београду, 23. августа одржана je Next-Lab радионица за наставнике. Next-Lab jе европски проjекат коjи има циљ да наставницима омогући приступ онлаjн и удаљеним лабораториjама коjе, уз помоћ одговараjућих алата, могу да користе у настави природно-математичких предмета.

У своме концепту и садржаjу ово jе заправо продужетак проjекта Go-Lab. У оквиру радионице наставницима је представљен истраживачки приступ настави и начин развоја лекциjа коришћењем онлаjн лабораториjе, да би на краjу сами наставници осмислили нове наставне материjале.

Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) се на оваj начин могу укључити у наставу, а коришћење онлаjн лабораториjе може помоћи да се превазиђе проблем недовољне опремљености школа за извођење наставе из поjединих предмета. Радионицу је водила Нада Стојичевић, наставница Електротехничке школе „Никола Тесла“ из Панчева и Scientix амбасадор.

Остале активности