Објављена књига „А шта ако…“

Објављена књига „А шта ако…“

ЦПН објавио ново издање које је представио на 63. Сајму књига[:]

a sta ako...2

Књига „А шта ако… Сабрани мисаони експерименти у филозофији“ Пег Титл представља успешан покушај да се на једном месту нађу сви у филозофији иоле познатији мисаони експерименти. Тиме је потпуно оправдан њен поднаслов „Сабрани мисаони експерименти у филозофији“, који може и да завара, јер релевантност присутних мисаоних експеримената далеко надилази оквире академских филозофских интересовања и погађа удаљене интелектуалне дисциплине попут физике и политичке науке. Пег Титл је, у стилу веште познате популаризаторке филозофије, одломке из оригиналних филозофских текстова у којима су изложени мисаони експерименти пропратила језгровитим и инспиративним коментарима, превасходно усмереним на буђење радозналости код читалаца, приморавајући их да себи поставе питања од практичног животног значаја, далеко од пуке интелектуалне игре или научнопопуларне разбибриге.

Подељена према кључним филозофским дисциплинама, књига поставља темељна питања о природи људског знања, духа и језика, о стварности, простору и времену, појмовима доброг и лепог, исправности наших поступака, као и о праведности друштвених уређења. Питања се кроз међусобно надовезивање одломака из књига и текстова и кроз ауторкине продорне коментаре гранају у најразличитије области науке, попут компјутерске науке, когнитивне психологије, лингвистике или теорије игара. Природно су повезана и лако се групишу, што омогућава читаоцу да увиди везу између наизглед разнородних проблема унутар целине људског знања. Тај квалитет књига дугује самој природи мисаоних експеримената да стварају парадоксе, ситуације у којима из савршено прихватљивих премиса и исправним закључивањем долазимо до збуњујућих и тешко прихватљивих закључака. Решавање или још боље разрешавање парадокса је филозофска делатност у правом смислу, а њена успешност зависи од успеха филозофије да људско знање повеже у целину у епохи његове растуће фрагментираности.

Ново издање ЦПН-а премијерно је представљено на 63. Сајму књига у Београду.

Књигу је превео др Машан Богдановски, професор Филозофског факултета Универзитета у Београду.

a sta ako...1

 

a sta ako...3

Остале активности