PESHES у Новом Саду

PESHES у Новом Саду

У Ректорату Универзитета у Новом Саду одржан је састанак Радне групе за индикаторе у оквиру Еразмус+ пројекта PESHES[:]

Фото: Владимир Цицвара/ЦПН

Фото: Владимир Цицвара/ЦПН

На Новосадском универзитету, 27. марта 2018, одржан је састанак Радне групе за индикаторе у оквиру пројекта PESHES. Основни циљ састанка је била даља и детаљнија анализа, односно одабир индикатора на основу којих би се на објективан и поуздан начин могли донети закључци о квалитету високошколских програма, установа и система у Србији. Разговарано је, такође, и о модалитету прикупљања и обраде података, неопходним ресурсима и коришћењу већ постојећих функционалних информационих система на нивоу појединачних факултета, универзитета и Републике Србије.

Европски пројекат PESHES финансира се кроз програм Европске уније Еразмус+, са циљем стварања систематског праћења квалитета студијских програма и мерења њихове успешности кроз развој адекватних индикатора и будућих законских оквира. Пројекат окупља шест универзитета из Србије и шест националних институција, уз четири партнера из иностранства. Центар за промоцију науке води радни пакет посвећен дисеминацији и представљању пројектних резултата.

Остале активности