Почела реализација пројекта „МИСЛИ“

Почела реализација пројекта „МИСЛИ“

У Регионалном центру 1.12.2018. почела је реализација пројекта „МИСЛИ“

NI2

Пројекат „МИСЛИ“ је подржан од стране Регионалног центра по Јавном позиву Центра за промоцију науке и један је од изабраних пројеката за реализацију.

Пројекат “МИСЛИ“ има за циљ развијање свести код ученика о важности теорије и праксе. Рад на пројекту ће развити креативност и упознати ученике са научним методама рада кроз истраживање. Пројекат треба да подстакне осамостаљивање ученика у раду, да их научи да поставе хипотезу и испитају појаве које могу бити њена потврда или негација, да користе различите методе како за рад тако и за писање научног рада. Пре свега ће се помоћи ученицима да сами препознају или уоче неку појаву, да самостално одреде методе којима ће је испитивати и пратити резултате кроз одређене лабораторијске услове.

Првој радионици је присуствовало 17 ученика.

Реализатори радионице биле су Нена Стојановић, професор хемије у Основној школи „Стефан Немања“ и Снежана Мишић, професор хемије у Основној школи „Вожд Карађорђе“ у Нишу.

Остале активности