Покренута сарадња са Гимназијом „Патријарх Павле“ на пројекту STEAM Learning Ecologies

Покренута сарадња са Гимназијом „Патријарх Павле“ на пројекту STEAM Learning Ecologies

Центар за промоцију науке укључио је Гимназију „Патријарх Павле“ у пилот активности пројекта STEAM Learning Ecologies (SLE) кроз који ће наставници и ученици имати прилику да оформе своје екологије учења у сарадњи са локалним партнерима.

У октобру су представнице Гимназије „Патријарх Павле“ посетиле Научни клуб и Мејкерс спејс Центра за промоцију науке у циљу започињања сарадње на пројекту STEAM Learning Ecologies (SLE). Гимназија ће, као иницијатор екологије учења, спровести пилот пројекат у који ће укључити партнере из локалне или шире заједнице из различитих сфера (нпр. приватног сектора, факултета, градских управа, итд.).

Циљ екологије учења је да измести школу из учионице како би се идентификовали проблеми из стварног живота и решавали уз помоћ школског знања, али и уз помоћ знања које се прикупља од релевантних актера ван школског система. ЦПН ће пружати подршку Гимназији „Патријарх Павле“ у спровођењу активности у оквиру пилот фазе пројекта. Након пилот фазе, још 10 школа широм Србије биће укључено у креацију и имплементацију екологија учења.

Трогодишњи пројекат SLE којим координира European Schoolnet почео је у јануару 2023. године. Центар за промоцију науке је део овог пројекта као члан ECSITE организације која увезује у јединствену мрежу научне и културне институције.

Циљ свих партнерских земаља SLE пројекта је фацилитација већ постојећих екологија учења, као и учешће у ко-креацији нових екологија на локалном нивоу. Партнери ће заједнички радити на развоју потенцијалних путања учења које екологије на локалу могу развити. Посебан акценат у пројекту је стављен на одрживост система, због чега је развијена методологија креације и евалуације STEAM екологија у сврху репродуцибилности и даљег развоја екосистема STEAM учења.

Остале активности