Представљање пројекта „Чаша чисте воде“

Представљање пројекта „Чаша чисте воде“

Представљањем пројекта „Чаша чисте воде“ 25.12.2018. године на састанку Актива наставника физике основних и средњих школа, почела је реализација још једног пројекта подржаног на Јавном позиву Центра за промоцију науке

Аутор, Драган Голубовић, представио је пројакат који обухвата трилогију експеримената из хидростатике и радионице: Новчић који не тоне; Чаша без дна; Сито и решето; Уместо закључка јонски материјализам; Огледи који демонстрирају површински напон; Кохезионе и адхезионе међумолекуларне силе. Договорена је динамика реализације радионица у нишким школама и у Научном клубу током другог полугођа.

Остале активности