Претплата

Претплата на часопис ЕЛЕМЕНТИ износи 1.600 динара и у ову цену су урачунати поштански трошкови доставе часописа на кућну адресу.

Претплата подразумева шест (6) бројева часописа.

Начин плаћања

Динарску уплату треба извршити на рачун Центра за промоцију науке.

Подаци који су неопходни за попуњавање уплатнице:

Прималац: Центар за промоцију науке

Краља Петра 46 , Београд

Сврха уплате: Претплата на часопис „Елементи“

Износ: 1.600 динара

Број жиро рачуна: 170 – 0030012496025 – 58

Позив на број: 3333

Потврду о уплати заједно са својим подацима пошаљите електронском поштом на

е-маил prodaja@cpn.rs, или на адресу Центар за промоцију науке, Краља Петра 46,

Београд.

elementipretplata
Ваше податке не уступамо трећим лицима. У случају поскупљења часописа у току претплатног периода, претплатнику се признаје стара цена до истека претплате