ЈАВНИ ПОЗИВ 2024.

ДАТУМАКТИВНОСТ
20.2.2024.Објављивање огласа
20.3.2024.Затварање Јавног позива
22.4.20244.Прелиминарна ранг листа
22 - 25. 4.2024.Одговори на приговоре
30. 4.2024.Објављивање резултата конкурса