Презентација часа „НЗС пројекат“

Презентација часа „НЗС пројекат“

У НК  Регионалног центра 25.02.2019. године одржана je презентација часа под називом „НЗС пројекат“ који је освојио прву награду на конкурсу Министарства туризма, трговине и телекомуникације ”Дигитални час за 2018. годину”

Час је представила Мирјана Рашић Митић, наставница математике у ОШ „Свети Сава“. У раду је приказана употреба дигиталних алата biteable за прављење кратких филмова и padlet, затим са whiteboard интернет таблама и техникама мапа ума као и како се може направити дидактичко средство у виду сајта. Сви ови дигитални алати могу се користити и у другим наставним предметима.

Остале активности