Пројекат „Направимо нервну ћелију“

Пројекат „Направимо нервну ћелију“

У оквиру пројекта “ Направимо нервну ћелију”, у петак 21.12.2018. године одржане су четири радионице подржане од стране Центра за промоцију науке

Прва радионица одржана је за ученике ОШ “Слободан Секулић”, Крчагово, Ужице, затим за ученике седмог и осмог разреда ОШ “Нада Матић”, трећа за ученике Прве основне школе краља Петра ИИ, Ужице и за ученике виших разред ОШ “Душан Јерковић”, Ужице.

Након уводног следила су предавања о грађи нервне ћелије, централном нервном систему, синапсама, укрштању нервних путева и импулсима у мозгу. Затим су ученици подељени у две групе добили задатак да помоћу слагалице сложе изглед нервне ћелије и да уз помоћ едукатора и различитих материјала направе нервну ћелију. Последња активност била је квиз знања, такође по групама, који је имао питања из изложеног градива и онога што су научили. На крају радионица ученици су добили потврде да су успешно завршили радионице “Направимо нервну ћелију”.

Остале активности