Пројекат TeRRIFICA представљен на Метеоролошким изазовима у Загребу

Пројекат TeRRIFICA представљен на Метеоролошким изазовима у Загребу

У оквиру осмог издања конференције Метеоролошки изазови, одржане крајем априла у хибридном формату, Центар за промоцију науке је представио методологију и резултате пројекта TeRRIFICA.

Осмо издање угледне међународне конференције Хрватског метеоролошког друштва одржано је под геслом „Зрак који удишемо, зрак који прогнозирамо“ 28. и 29. априла 2022. у КРАШ аудиторијуму у Загребу, као и у онлајн формату. На конференцији је свој рад, кроз 50 презентација и 12 постера, представило више од 100 истраживача, климатолога, метеоролога и других учесника.

Централна тема конференцијског програма била је квалитет ваздуха као својства атмосфере које се непрестано мења у зависности од природних процеса, али и човековог утицаја. Повезане теме су се бавиле утицајем на здравље и квалитет живота, променама изазваним пандемијом вируса корона и другим локалним и глобалним факторима. У контексту везе између квалитета ваздуха и климатских промена, посебно је поцртана улога метеорологије и других пракси и приступа, који грађанима приближавају сву комплексност овог феномена и помажу у процесу неопходног прилагођавања на измењене климатске услове.

У таквом оквиру је и Центар за промоцију науке представио своје активности у домену подизања климатске писмености, мотивације и укључивања грађана, и примене концепта грађанских научних истраживања, који се реализују као део Хоризонт 2020 пројекта TeRRIFICA. Приказани су алати за прикупљање података и мотивисање грађана за учешће у климатским акцијама, као основ кампање која се спроводи на територија Београда од 2020. године, као и различити материјали и пројектна методологија, који се могу применити у регији Југоисточне Европе. На крају су најављене и будуће регионалне активности које ће Центар спроводити кроз нови Хоризонт Европа пројекат Climateurope2, као и кроз свој експериментални програм Климатска капсула.

Остале активности