Први радни састанак пројекта CARBON ACT

Први радни састанак пројекта CARBON ACT

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на првом радном састанку пројекта CARBON ACT, који је у организацији European school Net-a одржан у Бриселу, 23. и 24. фебруара 2023.

Током јануара започео је трогодишњи пројекат под називом CARBON ACT из програма  Еrazmus+, који има за циљ да прикупи досадашње праксе и иницијативе у школама а потом, на основу анализе наставног плана, развије смернице за увођење климатских промена у курикулум кроз СТЕМ приступ. На овом европском пројекту, којим руководи European school Net, Центар је партнер заједно са колегама из Пољске и Шведске.

Састанак је био посвећен детаљној анализи теме пројекта, као и  активностима које ће се спроводити кроз четири радна пакета. Такође, установљени су главни канали комуникације, размене пројектног садржаја и усаглашени су наредни кораци сарадње између партнера.

Основа фаза пројекта подразумева истраживање већ постојећих пракси и иницијатива у школама. На основу прикупљених података биће представљена детаљна анализа наставног плана, која ће на методичан и систематичан начин отворити врата за увођење тема у вези са климатским променама у школе. У другој фази пројекта партнери ће развијати сценарије заједно са наставницима, у које ће бити укључено најмање 10 школа из сваке земље. Развијене праксе ће постати део MOOC-a (отвореног масовног онлајн курса) и на тај начин допрети до великог броја наставника и ученика широм Европе. Приликом осмишљавања сценарија наставници ће подршку и инспирацију добити кроз интервјуе које ће Центар креирати са релевантним стручњацима и на тај начин пружити бољи поглед на комплексност теме климатских промена.

Наредни састанак партнера одржаће се крајем октобра у Гетеборгу.

 

 

 

 

 

 

Остале активности