Prvi radni sastanak projekta CARBON ACT

Prvi radni sastanak projekta CARBON ACT

Predstavnici Centra za promociju nauke učestvovali su na prvom radnom sastanku projekta CARBON ACT, koji je u organizaciji European school Net-a održan u Briselu, 23. i 24. februara 2023.

Tokom januara započeo je trogodišnji projekat pod nazivom CARBON ACT iz programa  Erazmus+, koji ima za cilj da prikupi dosadašnje prakse i inicijative u školama a potom, na osnovu analize nastavnog plana, razvije smernice za uvođenje klimatskih promena u kurikulum kroz STEM pristup. Na ovom evropskom projektu, kojim rukovodi European school Net, Centar je partner zajedno sa kolegama iz Poljske i Švedske.

Sastanak je bio posvećen detaljnoj analizi teme projekta, kao i  aktivnostima koje će se sprovoditi kroz četiri radna paketa. Takođe, ustanovljeni su glavni kanali komunikacije, razmene projektnog sadržaja i usaglašeni su naredni koraci saradnje između partnera.

Osnova faza projekta podrazumeva istraživanje već postojećih praksi i inicijativa u školama. Na osnovu prikupljenih podataka biće predstavljena detaljna analiza nastavnog plana, koja će na metodičan i sistematičan način otvoriti vrata za uvođenje tema u vezi sa klimatskim promenama u škole. U drugoj fazi projekta partneri će razvijati scenarije zajedno sa nastavnicima, u koje će biti uključeno najmanje 10 škola iz svake zemlje. Razvijene prakse će postati deo MOOC-a (otvorenog masovnog onlajn kursa) i na taj način dopreti do velikog broja nastavnika i učenika širom Evrope. Prilikom osmišljavanja scenarija nastavnici će podršku i inspiraciju dobiti kroz intervjue koje će Centar kreirati sa relevantnim stručnjacima i na taj način pružiti bolji pogled na kompleksnost teme klimatskih promena.

Naredni sastanak partnera održaće se krajem oktobra u Geteborgu.

 

 

 

 

 

 

Ostale aktivnosti