Finalni sastanak projekta Scientix IV

Finalni sastanak projekta Scientix IV

Predstavnici Centra za promociju nauke prisustvovali su sastanku partnera na projektu Scientix, održanog tokom marta u Briselu, Belgija.

Nakon završetka četvrtog ciklusa projekta Scientix, predstavnici partnerskih organizacija i institucija – nacionalnih kontakt-tačaka iz različitih zemalja -sastali su se u Briselu, u četvrtak, 16. marta, kako bi se sumirali dosadašnji rezultati i razmotrili postojeći i budući izazovi. Mreža koja okuplja nastavnike i naučne edukatore širom Evrope ojačana je tokom prethodnih godina na raznim nivoima: počev od vrlo posećenog portala, koji služi kao alat nastavnicima, preko masovnih otvorenih onlajn kurseva, do inovativnih ideja svakog pojedinačnog nastavnika uključenog u osmišljavanje STEM nastave u svojoj školi.

Pored planova za naredni ciklus, dr Ageda Gras-Velaskez, koordinatorka Naučnog programa u okviru Evropske školske mreže (European Schoolnet), mapirala je dosadašnje izazove sa kojima se sreću nastavnici u lokalnim sredinama i predstavila naredne korake i smernice projekta u bliskoj budućnosti.

Dobrivoje Lale Erić iz Centra za promociju nauke je ovom prilikom predstavio regionalnu incijativu SEE Eco Steam Challenge zajedno sa koleginicama iz Hrvatske i Bosne, a tokom briselskog sastanka, savetnica za medije CPN-a, Ljiljana Ilić, intervjuisala je dr Gras-Velaskez za naučnopopularni portal Elementarijum, stavljajući priču o mreži nastavnika sa inovativnim idejama u STEM nastavi u širi kontekst, odnosno razgovor o različitim načinima uvođenja savremenih naučnih tema i dostignuća u redovan nastavni program.

 

 

Ostale aktivnosti