Први радни састанак пројекта IMP>ACT

Први радни састанак пројекта IMP>ACT

Представници Центра за промоцију науке учествовали су на иницијалном радном састанку пројекта IMP>ACT, који је одржан у Утрехту, Холандија, између 31. јануара и 2. фебруара 2024. године.

У јануару текуће године започео је четворогодишњи пројекат под називом IMP>ACT, финансиран кроз програм Хоризонт Европа, који има за циљ развијање оквира за евалуацију успешности образовања у областима одрживости и климатских промена. 

На овом европском пројекту, којим руководи Универзитет у Утрехту, Центар је партнер заједно са колегама из Немачке, Белгије, Шведске, Холандије, Италије и Чешке.

У сусрет првом састанку Центар је израдио веб-страницу пројекта, као део активности у оквиру радног пакета којим ЦПН руководи. Улога Центра током пројекта ће бити и креирање плана дисеминације и екстерне комуникације те њихово спровођење.

Састанак је био посвећен дискусији о креирању оквира за евалуацију успешности образовања у областима одрживости и климатских промена, о радним пакетима и плану реализације и комуникације резултата пројекта широј јавности.

Остале активности