Велика математичка изложба

Велика математичка изложба

Велика математичка изложба

Изложбе

5-31. maj 2012.

У оквиру Маја месеца математике, ЦПН је отворио низ изложби, укључујући Рачунам на математику, Све је број и Визуелна математика, дело професора Јаблана Славика, на више локација у Београду.

Реализатор: Сектор за програмске активности, МИ САНУ

Истражите више

Остале активности