Радионица пројекта SECURE посвећена истраживачким каријерама

Радионица пројекта SECURE посвећена истраживачким каријерама

Дводневна радионица пројекта SECURE одржанa је 30. и 31. марта на Универзитету Нова у Лисабону, који је уједно и локални партнер пројекта.

Првој радионици у оквиру пројекта SECURE присуствовали су представници свих 18 партнерских организација пројекта. Програм радионице је био подељен на сегмент  посвећен утврђивању обима оквира за истраживачке каријере који се развија у оквиру пројекта, док је други сегмент био усмерен на усаглашавање различитих модела прогресије истраживачких каријера. Током састанака, партнери су анализирали системе развоја каријере у својим земљама и организацијама.

Пројекат SECURE је почео у јануару 2023. и трајаће до марта 2025, са циљем развоја оквира истраживачких каријера који ће се ослонити и допуњавати Европски оквир за истраживачке каријере на коме тренутно ради Европска комисија. Пројекат покушава да истражи каријерне путеве истраживача у европском контексту и надогради постојеће политике препорукама за њихово унапређење. SECURE развија мере координације и подршке за стварање, тестирање, имплементацију и интеграцију заједничког оквира за истраживачке каријере, који нуди скуп опција за подршку организацијама у регрутовању, запошљавању, обуци, развоју, напредовању и мобилности истраживача, са циљем побољшања и смањења несигурности истраживачких каријера.

Остале активности