Резултати Jавног позива

Резултати Jавног позива

Додељена средства пројектима промоције и популаризације науке у 2012. години

Управни одбор Центра за промоцију науке донео је у четвртак, 10. маја, Одлуку о финансијској подршци пројектима промоције и популаризације науке у 2012. години. Овом одлуком су за промоцију науке додељена двоструко већа финансијска средства у односу на претходну годину.

На Јавни позив за финансијску подршку за 2012. годину електронским путем пријавило се 163 удружења, научноистраживачких и других организација регистрованих у Републици Србији. Након затварања Јавног позива установљено је да је 135 пријављених пројеката технички исправно, док је 28 електронских пријава послато непопуњено, те оне нису разматране.

Садржај пријава благовремено је обрађен у Центру за промоцију науке, али се на одлуку Управног одбора чекало јер укупан износ средстава, опредељених за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке, није пренет Центру од за то надлежних институција. Упркос томе што то није учињено ни до 10. маја, Центар за промоцију науке је ипак донео одлуку о расподели средстава, будући да би даље одлагање битније угрозило реализацију већине пројеката. Стога ће, након што организације чији су пројекти добили финансијску подршку закључе уговор са Центром, средства бити уплаћивана по хитном поступку, али оним темпом којим буду преношена на рачун Центра.

Одлуку о средствима подршке донео је Управни одбор коме председава проф. др Миомир Кораћ. Након што су детаљно размотрене све пријаве, Управни одбор је донео једногласну одлуку да се финансијска подршка додели за укупно 88 пројеката промоције и популаризације науке. Истовремено, Управни одбор је одлучио да одбије 47 пријава, за које је установљено да су поднете са непотпуном документацијом или да не задовољавају критеријуме Јавног позива.

Укупан износ опредељених средстава у овој години износио је 30.000.000 динара, што је двоструко више у односу на 2011. годину, када је по истом основу финансирано 33 пројекта. Међутим, није било могуће доделити средства у оном износу у ком су тражена кроз пројекте будући да та сума износи 143 милиона динара и далеко превазилази расположива средства. У складу са тим, а разматрајући финансијски план сваког од предложених пројеката, Управни одбор је расподелио средства тако да се сви прихваћени пројекти или бар њихове виталне активности могу реализовати.

Вођен идејом да помогне што шири круг организација и подржи што већи број квалитетних иницијатива, Центар за промоцију науке ће подржаним пројектима, у складу са могућностима, пружити и другу расположиву нематеријалну помоћ како би се осигурало њихово спровођење. У међувремену, све организације чијим је пројектима финансијска подршка додељена биће контактиране како би склопиле уговор са Центром за промоцију науке.

На основу одлуке Управног одбора од 10. маја 2012, Центар за промоцију науке овим путем обавештава све организације које су се пријавиле на Јавни позив за финансијску подршку да су средства распоређена на следећи начин:

Листа пројеката који су добили финансијску подршку у 2012. години

Листа пројеката који нису добили финансијску подршку у 2012. години

Остале активности