RRI Tools у Лондону

RRI Tools у Лондону

Трочлани тим Цетра за промоцију науке учествовао jе на тренингу тренера одржаном у Лондону од 17. – 19. фебруара у оквиру RRI Tools пројекта[:]

UCL-London

Трочлани тим из Цетра за промоцију науке, задужен за сарадњу на међунарнодном проjекту RRI (Responsible research and inovation), учествовао jе на тренингу тренера одржаном у Лондону од 17. – 19. фебруара.

Основни циљ проjекта Одговорно истраживање и иновациjе jе усклађивање научних истраживања са вредностима и потребама друштва и повезивање свих заинтересованих страна и актера у овом процесу (научне заједнице, доносиоци одлука, цивинлни сектор, образована заједницу, као и привреду и индустрију).

Тренинг у Лондону, који је организовао један од партнера на пројекту, UCL (University College London), имао је за циљ обуку будућих тренера који ће у својим регионалним центрима ширити идеју о одговорном истраживања и настојати да, кроз тренинге, радионице, трибине и сличне јавне догађаје, идеју о одговорном истраживању спроведу у праксу.

24559784464_de27b46790_z

Центру за промоцију науке, који на овом пројекту учествује као један од 26 партнера из 19 европских земаља, је додељена улога координатора партнерских институција из региона (Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Албанија и Србија). У наредних неколико месеци Центар ће организовати и спроводити тренинге и радионице у 5 наведених замаља током коjих ће обучавати  представнике свих заинтерсованих страна како да у свом раду имплементирају принципе одговорног истраживања.

Важан аспект тренинга чиниће и представљање тзв. RRI Toolkit-а – сета онлајн алата који имају за циљ да послуже као конкретна помоћ свим заинтересованимa у практичној имплементацији идеје одговорног истраживања, као што је писање предлога пројеката или примена принципа у настави научних предмета у средњој школи.

25164911086_2b250ff7db_z

Остале активности